06/01, Nước và Môi trường Việt Nam lên sàn UPCoM với giá tham chiếu 16,300 đồng/cp

Sở GDCK Hà Nội thông báo 3.6 triệu cp CTCP Nước và Môi trường Việt Nam được đưa lên sàn UPCoM vào ngày 06/01/2017, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 16,300 đồng/cp. Mã chứng khoán được cấp là VWS.

CTCP Nước và Môi trường Việt Nam tiền thân là một bộ phận của Viện thiết kế quy hoạch thành phố - Bộ kiến trúc từ năm 1961. Từ năm 2006 đến nay, Công ty chính thức hoạt động dưới hình thức CTCP với hai lần tăng vốn điều lệ từ 21 tỷ lên 36 tỷ đồng. Trong đó, cổ đông lớn là Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam – CTCP nắm 35.4% vốn và ông Nguyễn Như Hà - Chủ tịch Hội đồng quản trị với 7.3% sở hữu.

Lĩnh vực hoạt động chính là chuyên dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế; kinh doanh vật tư, xây lắp; kinh doanh nước sạch. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ tư vấn, khảo sát, thiết kế là nguồn thu chính với tỷ trọng cao, luôn hơn 90% trong năm 2014 và năm 2015. Nửa đầu năm 2016 cũng ghi nhận mảng này chiếm đến 98.5% doanh thu.

Đôi nét tình hình hoạt động kinh doanh hai gần đây, năm 2015 ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng 16.2% và 11.1%. Lũy kế 6 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 58.2 tỷ đồng, thực hiện 55.4% kế hoạch năm; lãi ròng ghi nhận 4.8 tỷ đồng, hoàn thành 75%.

Đến thời điểm 30/06/2016, tổng tài sản công ty gần 94.2 tỷ đồng, giảm 8.2% so với đầu năm. Nợ đã chiếm đến 50.7% với 47.7 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2016, Công ty dự kiến doanh thu đạt 105 tỷ đồng, giảm 6.5% so với thực hiện năm 2015. Theo đó, lãi ròng 6.4 tỷ đồng, giảm 4.9% so với năm trước. Công ty định chia cổ tức 10%, thấp hơn cổ tức Công ty đã chia trong năm 2015 là 16%./.

Tài liệu đính kèm:
VWS_Ban cong bo thong tin.zip

909-qd_2016-12-30_1744_1.PDF

1382-tb_2016-12-30_1743_1.PDF