Hơn 39 triệu cp Cấp nước Điện Biên sắp chào sàn UPCoM

Sở GDCK Hà Nội thông báo đã chấp thuận cho hơn 39.3 triệu cp CTCP Cấp nước Điện Biên giao dịch trên UPCoM, với mã chứng khoán được cấp DBW.

Cấp nước Điện Biên tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng quản lý cấp phát nước tỉnh Lai Châu, được thành lập năm 1993. Năm 2015, Công ty chính thức chuyển thành CTCP và tiến hành bán đấu giá cổ phần lần đầu tại Sở GDCK Hà Nội vào ngày 25/08/2015 với hơn 13 triệu cp. Công ty có vốn điều lệ hơn 393 tỷ đồng với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nắm đến 99.4% vốn.

Lĩnh vực hoạt động chính là sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt, nước lọc cho người tiêu dùng; kinh doanh vật tư nước và xây dựng, lắp đặt công trình cấp nước. Trong đó, doanh thu từ nước sinh hoạt chiếm phần lớn, với tỷ trọng luôn hơn 85% trong hai năm 2014 và năm 2015. Nửa đầu năm 2016 ghi nhận mảng này với doanh thu chiếm đến 95%.

Điểm đôi nét với tình hình kinh doanh hai năm 2014 và năm 2015, cả doanh thu và lãi ròng đều tăng so với năm trước lần lượt là 8.9% và 2.3%. Nửa đầu năm 2016, doanh thu đạt 23 tỷ đồng, thực hiện 46.6% kế hoạch năm. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 360 triệu đồng, bằng 53% kế hoạch.

Kết quả một sổ chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh
Đơn vị tính: đồng

Tại thời điểm 30/06/2016, tổng tài sản ghi nhận 348 tỷ đồng, tăng nhẹ 2.7% so với đầu năm. Tổng nợ chỉ chiếm 7.9%, đạt 27.6 tỷ đồng, với khoản vay và nợ thuê tài chính chiếm đến 47%.

Về kế hoạch năm 2016, doanh thu thuần dự kiến đạt hơn 49 tỷ đồng, tăng 32.1% so với năm 2015; lợi nhuận sau thuế dự tăng 5.6%, đạt 675 triệu đồng. Do mới chuyển sang hình thức CTCP nên Công ty không chi trả cổ tức năm 2016 và năm 2017./.

Tài liệu đính kèm:

DBW_Ban cong bo thong tin.zip

901-qd_2016-12-30_0951_1.PDF