Khu công nghiệp Nam Tân Uyên sắp lên UPCoM

Sở GDCK Hà Nội vừa có thông báo quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch 16 triệu cp của CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC).

NTC được thành lập vào ngày 21/02/2005 với hoạt động ban đầu là đầu tư cơ sở hạ tầng trên diện tích gần 338 ha thuộc tỉnh Bình Dương và đã thu hút được dự án đầu tiên thuê lại đất tại khu công nghiệp Nam Tân Uyên vào ngày 25/10/2005, đến nay đã lắp đầy được 100% diện tích đất thương phẩm.

Ngoài ra, từ năm 2010, Công ty đã tiếp tục mở rộng KCN Nam Tân Uyên tại xã Hội Nghĩa và thị trấn Uyên Hưng thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với quy mô hơn 288 ha. Hiện tại, Công ty đã thu hút đầu tư đạt gần 88% trên diện tích thương phẩm.

Trong suốt thời gian hoạt động, NTC đã trải qua 2 lần thực hiện tăng vốn điều lệ, từ mức 70 tỷ ban đầu đến nay đạt 160 tỷ đồng. Trong đó có 3 cổ đông lớn với tổng sở hữu hơn 60% vốn tại thời điểm 03/10/2016, bao gồm Tập đoàn Công Nghiệp Cao su Việt Nam (nắm giữ 20.42%), CTCP Cao su Phước Hòa (32.85%) và bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (7%).

Về hoạt động kinh doanh, NTC bắt đầu hoạt động có lãi vào năm 2006 và lũy kế lợi nhuận sau thuế từ năm 2006 đến 2015 đạt hơn 294 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2016, NTC ghi nhận hơn 62 tỷ đồng doanh thu thuần (chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư), tăng trưởng 20%. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 32.5 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2015 và bằng 91% kế hoạch năm 2016.

Tính đến cuối tháng 6/2016, tổng tài sản của NTC đạt hơn 1,881 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả chiếm đến 88%, tương ứng 1,654 tỷ đồng (chủ yếu là nợ dài hạn). Công ty có khoản đầu tư tài chính dài hạn gần 600 tỷ đồng, tăng 58% so với đầu năm, trong đó 495 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng, gần 123 tỷ đầu tư vào 4 công ty liên kết và 172 tỷ đồng góp vốn vào 5 đợn vị khác.

Tài liệu đính kèm:

02.Thong tin to chuc DK giao dich - cty CP KCN NTU.pdf

03b.Bao_cao_tai_chinh_6thang2016_da_soat_xet.pdf

03a.Bao_Cao_Tai_Chinh_2015_NTC.pdf