Vinatex: 03/01 giao dịch phiên đầu tiên giá tham chiếu 13,500 đồng/cp

Ngày 03/01/2017 là ngày giao dịch đầu tiên 500 triệu cp của Tập đoàn Dệt may Việt Nam - Vinatex (VGT) trên UPCoM với giá tham chiếu 13,500 đồng/cp./.
Tài liệu đính kèm:
1352-tb_2016-12-27_1431_1.PDF