Nha Trang sắp có điểm du lịch đài thiên văn

Thông tin từ Trung tâm Vệ tinh quốc gia, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, đơn vị này đang đầu tư đài thiên văn đầu tiên của Việt Nam đặt tại Hòn Chồng, Nha Trang nhằm thúc đẩy sự phát triển khoa học, công nghệ, ngành thiên văn học cũng như phục vụ cho việc tham quan du lịch của người dân và du khách khi đến thành phố biển này.