Thanh tra, kiểm toán, điều tra tài chính 12 dự án thua lỗ ngàn tỉ

Thủ tướng vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của 12 dự án thuộc các doanh nghiệp do ngành công thương quản lý. Thủ tướng nhấn mạnh việc Ban chỉ đạo phải đề xuất thanh tra, kiểm toán, điều tra làm rõ hoạt động, thực trạng tài chính của doanh nghiệp, của dự án để làm căn cứ xây dựng phương án tái cơ cấu và xử lý cụ thể, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo pháp luật.

Thanh tra, kiểm toán, điều tra tài chính 12 dự án thua lỗ ngàn tỉ

Lan Nhi

Nhà máy sơ xợi Đình Vũ - một trong 12 dự án thua lỗ ngàn tỉ của ngành công thương, nơi chủ đầu tư thuê tổng thầu liên doanh PVC không đủ năng lực. Ảnh:TL

(TBKTSG Online) - Thủ tướng vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của 12 dự án thuộc các doanh nghiệp do ngành công thương quản lý. Thủ tướng nhấn mạnh việc Ban chỉ đạo phải đề xuất thanh tra, kiểm toán, điều tra làm rõ hoạt động, thực trạng tài chính của doanh nghiệp, của dự án để làm căn cứ xây dựng phương án tái cơ cấu và xử lý cụ thể, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo pháp luật.

Hôm 4-1, văn bản của Thủ tướng về việc thành lập Ban chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của các dự án thuộc ngành công thương đã chỉ định Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng ban, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng làm Phó trưởng ban.

Các bộ, ngành có liên quan như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Kinh tế Quốc hội… sẽ cử các ủy viên là thứ trưởng hoặc cấp tương đương tham gia Ban chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo Bộ Công Thương, các tập đoàn, tổng công ty và các đơn vị liên quan thực hiện các yêu cầu cụ thể và các giải pháp đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại các văn bản liên quan để xử lý các vướng mắc, khó khăn. Nơi này sẽ phải đánh giá năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong nước, cũng như tình hình nhập khẩu, tiêu thụ sản phẩm có liên quan đến từng dự án để đề xuất những giải pháp cụ thể cho từng dự án. Đồng thời nghiên cứu vận dụng các quy định linh hoạt trong các hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia để bảo vệ tốt nhất thị trường trong nước, phù hợp với các cam kết quốc tế; rà soát và đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp. Mặt khác, phải kiểm soát chi phí sản xuất, giảm giá thành sản phẩm; đàm phán với các đối tác về phương án hợp tác đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo phải yêu cầu bộ, ngành, các tập đoàn, tổng công ty đánh giá kỹ hơn, rõ hơn toàn bộ dự án từ chủ trương đến việc thực hiện đầu tư, vận hành dự án. Đặc biệt về công nghệ, cần xem xét tính đồng bộ của công nghệ, thiết bị sử dụng, đội ngũ cán bộ quản lý dự án, chất lượng nhà thầu.

Thủ tướng nhấn mạnh cần phải có biện pháp xử lý dứt điểm đối với các dự án nhà thầu chậm tiến độ, không đúng cam kết; kiểm tra lại sự phù hợp trong tăng vốn đầu tư của từng công đoạn, từng dự án, xác định rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục và đề xuất xử lý các vi phạm.

Đồng thời, Ban chỉ đạo phải đề xuất Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm toán, điều tra làm rõ thực trạng hoạt động, thực trạng tài chính của các doanh nghiệp, dự án làm căn cứ xây dựng các phương án tái cơ cấu, xử lý cụ thể đối với từng dự án, doanh nghiệp và làm rõ sai phạm, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngành công thương hiện có 12 dự án thua lỗ ngàn tỉ được Chính phủ và bộ này công bố trong nhiều tháng qua. Hầu hết các dự án đã dừng hoạt động hoặc không thể đi vào hoạt động. Một số lãnh đạo doanh nghiệp bỏ trốn ra nước ngoài để trốn tránh trách nhiệm.

Mời xem thêm:

Thêm 7 dự án ngàn tỉ thua lỗ phải xử lý

Nhìn lại các dự án thua lỗ ngàn tỉ của Bộ Công Thương