Thủ tướng biểu dương Bộ Công Thương về cải cách thể chế

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị biểu dương những cố gắng cải cách thể chế của Bộ Công Thương tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 diễn ra tại Hà Nội.

Thủ tướng biểu dương Bộ Công Thương về cải cách thể chế

Tư Hoàng

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cam kết tiếp tục cải cách thể chế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh: TL.

(TBKTSG Online) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị biểu dương những cố gắng cải cách thể chế của Bộ Công Thương tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016 diễn ra tại Hà Nội.

Thủ tướng nhận xét, cải cách hành chính, cơ cấu lại bộ máy, hoạt động của Bộ Công Thương đạt kết quả tốt theo hướng tinh giản và hiệu quả. Số đầu mối, biên chế giảm xuống; số phòng trong cục, vụ cũng giảm xuống.

Đặc biệt, một số thể chế quan trọng để thực hiện chủ trương Chính phủ kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp thì Bộ Công Thương làm hết sức tiến bộ và ấn tượng.

Bộ đã bỏ nhiều quy định, thủ tục về đầu tư, kinh doanh; khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến tích hợp toàn bộ các dịch vụ công cấp độ 3, 4 của mình tại một cửa duy nhất.

Thủ tướng nhận xét, hôm qua, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký quyết định bãi bỏ quy hoạch thương nhân xuất khẩu gạo để điều hành vấn đề này sát thị trường hơn. Ông cho rằng, đây là điểm nhấn trong cải cách hành chính của các bộ, ngành để phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp tốt nhất, thuận lợi nhất.

Thủ tướng nói: “Có thể nói, đây là cơ quan bộ làm việc này tốt nhất”.

Một tầm nhìn nữa, theo Thủ tướng, là muốn tạo ra sự thay đổi với sức cạnh tranh mạnh mẽ thì phải bắt đầu bằng việc tạo ra một môi trường để người dân và doanh nghiệp có thể làm ăn tử tế, sòng phẳng, không bị chèn ép. Đây chính là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ kiến tạo, trong đó có thành viên là Bộ Công Thương.

“Cái gì cản trở do thể chế của Chính phủ, của Bộ Công Thương không tạo điều kiện cho bộ và các doanh nghiệp, Chính phủ lắng nghe đề xuất để tháo gỡ nhằm sản xuất, tiêu thụ hàng hóa của Việt Nam phát triển. Tinh thần là sản xuất và tiêu thụ phải sát thị trường”, Thủ tướng nói.

Nhiều nút thắt phải tiếp tục tháo gỡ

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ ra một số mặt tồn tại như ngành khai khoáng giảm sút mạnh với gần 6%, trong đó dầu thô giảm gần 10%. Nhiều dự án thuộc ngành công thương bị thua lỗ kéo dài. Một số dự án triển khai chậm, không bảo đảm tiến độ, nhất là một số dự án điện của các đơn vị thuộc Bộ Công Thương.

Một số chiến lược, quy hoạch chưa phát huy được hiệu quả, chưa tạo được động lực và hỗ trợ cần thiết để khu vực tư nhân tham gia trong phát triển công nghiệp quốc gia như chiến lược phát triển ngành cơ khí, ô tô, thép…
Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, nhất là cổ phần hóa, được chú trọng một bước nhưng nói chung còn chậm, chưa hiệu quả.

Công tác cán bộ thời gian qua còn nhiều bất cập, tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng đến uy tín của ngành, trong đó có việc quản lý, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo một số doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc.

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tập trung giải quyết những tồn đọng để sớm thoát ra tình hình tại mười mấy dự án thua lỗ đang nằm ở Bộ Công Thương. Lãnh đạo Bộ, các tập đoàn phải tập trung, nêu trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết những tồn tại này. Thủ tướng khẳng định, ngân sách không có khả năng và cũng không “ném tiền” vào các dự án thua lỗ này.

Phải bảo đảm một số cân đối lớn của nền kinh tế trong trung và dài hạn, chứ không chỉ ngắn hạn. Đó là điện, dầu khí, than đá và một số sản phẩm khác. Phải có hàng rào thương mại đúng pháp luật để bảo vệ thị trường trong nước.

Cam kết cải cách thể chế

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định, năm 2016 có thể coi là một năm đánh dấu bước khởi đầu quan trọng của Bộ Công Thương trong việc quyết tâm xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả; cải cách thể chế; khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong công tác cán bộ để hướng tới xây dựng một Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động.

Trong năm 2016, nhiều quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính đã được Bộ Công Thương nghiên cứu, dỡ bỏ, tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, nhìn lại những kết quả đạt được của năm 2016 cho thấy những nỗ lực của ngành công thương, nhưng qua đó cũng bộc lộ những hạn chế trong phát triển của ngành cần được nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá để có hướng giải quyết, xử lý kịp thời mới có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển trong tình hình mới ở những năm tiếp theo.

Một số điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính đã được Bộ Công Thương dỡ bỏ trong năm 2016

Bãi bỏ Thông tư 37/2015/TT-BCT quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may; sửa đổi quy định về khai báo hóa chất tại Thông tư 40/2011/TT-BCT; ban hành Thông tư 24/2016/TT-BCT quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Ngày 28-12-2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Thông tư số 36/2016/TT-BCT thay thế Thông tư 07/2012/TT-BCT ngày 4-4-2012 về quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, theo đó đã bãi bỏ những quy định bất hợp lý, không còn phù hợp như quy định cấp Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho từng lô hàng nhập khẩu, chỉ định tổ chức kiểm nghiệm...

Ngày 9-12-2016, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Quyết số 4846/QĐ-BCT về phê duyệt Phương án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương năm 2017. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất bãi bỏ 15 TTHC, đơn giản hóa 108 TTHC trong tổng số 443 TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ (tương đương với đơn giản hóa 27,8% tổng số TTHC hiện có).

Đồng thời, ngày 23-12-2016, Bộ Công Thương đã khai trương Cổng Dịch vụ công trực tuyến, theo đó tích hợp toàn bộ các dịch vụ công cấp độ 3 và 4 của bộ tại một cửa duy nhất, tạo điều kiện tốt hơn cho doanh nghiệp khi thực hiện khai báo hồ sơ trực tuyến tại Bộ Công Thương. Cổng dịch vụ công trực tuyến này cũng là đầu mối duy nhất kết nối của Bộ Công Thương liên thông đến Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sáu nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh xác định năm 2017 sẽ tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Khẩn trương ổn định tổ chức bộ máy theo Nghị định mới của Chính phủ, xây dựng đội ngũ cán bộ dựa trên phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu của đổi mới.

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển. Theo đó, tiếp tục nghiên cứu, tháo gỡ những rào cản trong đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, áp dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử một cách thực chất, hiệu quả.

- Tập trung giải quyết một cách căn bản những điểm tồn tại, hạn chế lớn trong phát triển công nghiệp. Đó là những vấn đề về tái cơ cấu trong phát triển ở các lĩnh vực dầu khí, điện, than, phân bón hóa chất; thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ theo hướng gắn kết và tham gia chặt chẽ hơn vào chuỗi giá trị của khu vực và thế giới; xử lý tốt bài toán an ninh năng lượng quốc gia trong dài hạn gắn với bảo đảm những vấn đề về môi trường; xử lý một cách căn bản các vấn đề về an toàn thủy điện và an toàn xả lũ; giải quyết tồn tại ở các dự án lớn thua lỗ, kém hiệu quả.

- Đổi mới toàn diện công tác xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và thúc đẩy xuất khẩu. Tạo cơ chế phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương trong công tác xuất khẩu, đặc biệt là xử lý tốt mối gắn kết từ khâu quy hoạch sản xuất, tiêu thụ, đàm phán mở rộng thị trường, vượt qua các rào cản ở các nước nhập khẩu và xây dựng, áp dụng tốt các hàng rào kỹ thuật trong nhập khẩu để hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất trong nước.

- Củng cố một bước trong phát triển hệ thống phân phối bán lẻ trong nước; hình thành đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại thông suốt trên khắp các địa bàn, khu vực thị trường từ thành thị tới các khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; cùng với triển khai đi vào chiều sâu cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" để tạo điều kiện cho hàng Việt Nam phát triển rộng khắp, khai thác tốt tiềm năng của thị trường trong nước; tiếp tục tập trung củng cố trật tự thị trường, giải quyết một cách căn bản tình trạng kinh doanh đa cấp trái pháp luật, nâng cao quyền lợi của người tiêu dùng, thực thi tốt pháp luật về cạnh tranh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng công nghệ để tận dụng tốt cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho phát triển của đất nước.