API: Asean Deep Value Fund đăng ký mua 150,000 cp

Asean Deep Value Fund, tổ chức có liên quan đến ông David Eric Roes - Ủy viên HĐQT CTCP ĐT Châu Á - Thái Bình Dương (HNX: API) đăng ký mua 150,000 cp với phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Thời gian giao dịch dự kiến từ 01/12 đến 30/12/2016.

Được biết trước đó trong khoảng thời gian từ 02/11 đến 28/11/2016, quỹ này đã mua 65,400 cp trong tổng số 175,000 cp đăng ký mua. Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký là vì giá cao hơn kỳ vọng.

Hiện tại Asean Deep Value Fund đang nắm giữ 3,966,300 cp, tương đương 11.2% vốn điều lệ của CPI.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Asean Deep Value Fund

- Mã chứng khoán: API

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.966.300 CP (tỷ lệ 11,2%)

- Tên của người có liên quan tại TCNY: David Eric Roes

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT

- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc

- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 150.000 CP

- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh

- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 01/12/2016

- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/12/2016.