CTD: Ton Poh Fund đã bán hơn 77,000 cp

Ngày 04/10/2016, The Ton Poh Fund (trụ sở ở Cayman Islands) đã bán 77,460 cp của CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD), giảm sở hữu từ 5.08% (2,200,000 cp) xuống còn 4.32% (2,122,540 cp) và không còn là cổ đông lớn của CTD.

Tài liệu đính kèm:

20161006_20161006 - CTD - BC SH CD LON - THE TON POH FUND.pdf