GEX: VietinBank Capital đã bán gần 1.9 triệu cp

Nhằm mục đích cơ cấu danh mục, Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ NHTMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital) đã bán 1,891,300 cp của Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (UPCoM: GEX) vào ngày 05/10/2016.

Sau giao dịch, quỹ này giảm sở hữu tại GEX từ 7.51% (11,641,300 cp) xuống còn 6.29% (9,750,000 cp)./.

Tài liệu đính kèm:
GEX_2016.10.10_8fc6a0d_18314_bn_2016_10_07_1515_1.PDF