HCT: AFC Vietnam Fund nâng sở hữu lên 13.67%

Ngày 01/10/2016, AFC Vietnam Fund (AFC VF Limited) đã mua 500 cp của CTCP TM - DV Vận tải Xi măng Hải Phòng , nâng tỷ lệ sở hữu từ 16.35% lên 16.37% tương đương 330,100 cp./.
Tài liệu đính kèm:
HCT_2016.10.11_37e3428_18344_bn_2016_10_07_1741_1.PDF