MWG: Mekong Enterprise Fund II, Ltd đăng ký bán hơn 2.8 triệu cp

Nhằm mục đích thoái một phần vốn, Mekong Enterprise Fund II, Ltd đăng ký bán 2,833,482 cp của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG). Dự kiến sau giao dịch, Mekong Enterprise Fund II giảm sở hữu từ 10,833,482 (tỷ lệ 7.39%) xuống còn 8,000,000 cp (tỷ lệ 5.46%).

Dự kiến thời gian giao dịch từ 10/10 đến 08/11/2016 theo phương thức thỏa thuận trên sàn hoặc thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán./.

Tài liệu đính kèm:
20161005_20161005 - MWG - Thong Bao GD To Chuc CLQ CDNB-Mekong Enterprise Fund II LTD.pdf