Nhờ Dragon Capital, cuối cùng Mekong Capital cũng thoái được 2.7 triệu cp MWG

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HOSE: MWG). Theo đó, hơn 2.7 triệu cp thuộc sở hữu của Mekong Enterprise Fund II đã được chuyển quyền sở hữu cho 2 quỹ thuộc Dragon Capital.

Theo đó, hai quỹ thuộc quản lý của Dragon Capital, bao gồm Amersham Industries Limited và Norges Bank đã nhận quyền sở hữu của lần lượt 1.82 triệu cp và 888,000 cp MWG từ quỹ Mekong Enterprise Fund II thuộc quản lý của Mekong Capital. Ngày hiệu lực chuyển quyền là ngày 21/09/2016.

Trước đó, Mekong Enterprise Fund II đã đăng ký bán 2,708,371 cp của MWG ròng rã trong khoảng thời gian từ 19/08 - 17/09/2016 và tiếp tục đăng ký bán từ 21/09 - 20/10/2016 nhằm thoái vốn một phần tại công ty này.

Với việc chuyển quyền sở hữu thành công, tỷ lệ sở hữu của quỹ này tại MWG sẽ giảm từ 9.24% (13,541,853 cp) xuống 7.39% (10,833,482 cp).

Diễn biến giao dịch cổ phiếu MWG thời gian gần đây
Nguồn: VietstockFinance