Quỹ TVAM đăng ký mua 300,000 cp ACB

Nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư, quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM đã đăng ký mua 300,000 cp của Ngân hàng TMCP Á Châu (HNX: ACB). Trước đó quỹ TVAM không nắm giữ cp ACB.

Thời gian dự kiến giao dịch từ 29/09 đến 27/10/2016 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Được biết, bà Đinh Thị Hoa đồng thời là Ủy viên HĐQT của ACB và quỹ TVAM.

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM
- Mã chứng khoán: ACB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đinh Thị Hoa
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Ủy viên HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 13,833 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 29/09/2016
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/10/2016./.