• ARM: AMERICA LLC đã nâng sở hữu lên 6.05% vốn

 • PAN: Tael Two Partners Ltd đăng ký mua 1.2 triệu cp

 • MBCapital: Lãi trước thuế 2015 tăng 134%, đạt 41.5 tỷ đồng

 • ITA: Market Vectors ETF Trust trở thành cổ đông lớn

 • QLQ Thiên Việt chào bán 30 triệu chứng chỉ quỹ Quỹ đầu tư tăng trưởng TVAM

 • SVC: Finansia Syrus Securities đã mua 19,010 cp

 • MSN: Private Equity New Markets II đăng ký bán 3 triệu cp

 • SMT: AFC Vietnam Fund nâng sở hữu lên 13.67%

 • HMH: Vietinbank Capital đã mua 807,900 cp

 • Quỹ đầu tư SAM mua 15% cổ phần hệ thống nhà thuốc Mỹ Châu

 • Quỹ đầu tư nội “nổi sóng”

 • SAM: Grinling international Limited đã mua thêm 200,000 cp

 • SJS: Nhóm Vietnam Enterprise Investments nâng sở hữu lên 5.04%

 • ELC: SSIAM giảm sở hữu xuống còn 9.34%

 • TXM: AFC Vietnam Fund đã mua 23,200 cp

 • HPG: Private Equity New Markets II K/S chỉ bán được 50,000 cp

 • ITA: Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF đã bán hơn 1.5 triệu cp

 • E1VFVN30: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/12/2015

 • HJS: Quản lý quỹ Bảo Việt đã mua 39,700 cp

 • HHS và HPG vào rổ VNM ETF, IJC và 1 cổ phiếu nước ngoài bị loại