• Đảo danh mục FTSE cuối năm: Sẽ có nhiều cổ phiếu nói lời chia tay?

 • Quỹ ngoại gom hàng, quỹ nội bán tháo

 • VinaCapital sẽ tiến quân vào thị trường UPCoM trong tháng 11/2016

 • HCT: AFC Vietnam Fund nâng sở hữu lên 13.67%

 • SSM: Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - AFC VF Limited

 • GEX: VietinBank Capital đã bán gần 1.9 triệu cp

 • PAC: Deutsche Asset Management Asia Ltd đã bán gần 2.25 triệu cp

 • CTD: Ton Poh Fund đã bán hơn 77,000 cp

 • MWG: Mekong Enterprise Fund II, Ltd đăng ký bán hơn 2.8 triệu cp

 • PAC: Sarus Indochina Select nâng sở hữu lên hơn 6%

 • REE: Apolo Asia Fund và Pnanah Master Fund đã mua 15.5 triệu cp

 • Quỹ TVAM đăng ký mua 300,000 cp ACB

 • VHC: Red River Holding đã bán 2 triệu cp

 • VIX: PYN Elite Fund đã mua 667,100 cp

 • Quỹ ngoại thoái vốn tại các “ông lớn”

 • Nhờ Dragon Capital, cuối cùng Mekong Capital cũng thoái được 2.7 triệu cp MWG

 • HIG: Sokol Holding Corp đăng ký bán 350,000 cp

 • Quỹ đầu tư mạo hiểm “đánh du kích” tại Việt Nam

 • ETF rút vốn và triển vọng thị trường

 • HPG: Wareham Group Limited đã bán 200,000 cp