• E1VFVN30: Dragon Capital Markets Limited đăng ký bán 1 triệu chứng chỉ quỹ

 • VSC: Swiftcurrent Partners và Swiftcurrent Offshore đã bán gần 3.4 triệu cp

 • Quỹ tương hỗ của Mỹ đã chuyển nhượng 1.4 triệu cp FPT

 • VIX: PYN Elite Fund đã mua 130,000 cp

 • Quỹ ngoại thoái hết vốn hàng loạt khoản đầu tư

 • MWG: Mekong Enterprise Fund II LTD đã bán 2.5 triệu cp

 • MWG: Ntasian Discovery Master Fund không còn là cổ đông lớn

 • SFI: America LLC đã mua 7,900 cp

 • VHC: Red River Holding và Temasia Capital đăng ký bán 4.6 triệu cp

 • DIG: PYN Elite Fund nâng tỷ lệ sở hữu lên 7.02%

 • DAD: AFC Vietnam Fund nâng sở hữu lên 7.06%

 • Quỹ VEIL của Dragon Capital niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn

 • CTI: PYN Elite Fund trở thành cổ đông lớn

 • PAC: Beira Limited đã bán 300,000 cp

 • SVC: FinansiaSyrus Securities Company nâng sở hữu lên 9%

 • GTN: Nhóm Beira Limited nâng sở hữu lên 9.36%

 • MWG: Mekong Enterprise Fund II LTD muốn bán 2.5 triệu cp

 • CTB: AFC Umbrella Fund nâng sở hữu lên 9%

 • Rút vốn mạnh khỏi VNM ETF sau tuần đảo danh mục

 • DCM: PVFCCapital đã mua thêm hơn 5 triệu cp