• Quỹ VEIL của Dragon Capital niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn

 • CTI: PYN Elite Fund trở thành cổ đông lớn

 • PAC: Beira Limited đã bán 300,000 cp

 • SVC: FinansiaSyrus Securities Company nâng sở hữu lên 9%

 • GTN: Nhóm Beira Limited nâng sở hữu lên 9.36%

 • MWG: Mekong Enterprise Fund II LTD muốn bán 2.5 triệu cp

 • CTB: AFC Umbrella Fund nâng sở hữu lên 9%

 • Rút vốn mạnh khỏi VNM ETF sau tuần đảo danh mục

 • DCM: PVFCCapital đã mua thêm hơn 5 triệu cp

 • DHG: Hai quỹ thuộc VinaCapital đăng ký bán hơn 6.3 triệu cp

 • Quỹ đầu tư tích cực gom cổ phiếu vừa và nhỏ

 • DIG: Norges Bank nâng sở hữu lên 2.62%

 • ELC: Halley Sicav - Halley Asian Prosperity nâng sở hữu lên 6.13%

 • VNM ETF thêm 1 loại 1, tổng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam giảm còn 81.30%

 • Tuần giao dịch “yên ắng” của các quỹ đầu tư

 • SWC: Quản lý quỹ đầu tư MB đã bán 53,500 cp

 • APG: VietinBank Capital nâng sở hữu lên 6.12%

 • VNM ETF: Giá chứng chỉ quỹ bay cao hơn 5% trước tuần đảo danh mục

 • DQC: DC Developing Markets Strategies Public đã mua 72,780 cp

 • VNM ETF tái cơ cấu danh mục: Liệu bất ngờ có xảy ra?