• KDH: PYN Elite Fund nâng sở hữu lên 6.16%

 • SFI: America LLC đã mua 3,100 cp

 • Quỹ đầu tư và doanh nghiệp: Kẻ tăng góp vốn, người “dứt áo ra đi”

 • VOF đã niêm yết trên sàn giao dịch chính của London, chỉ tập trung đầu tư ở Việt Nam

 • PVT: Market Vectors ETF Trust không còn là cổ đông lớn

 • Rút vốn khỏi VNM ETF sau 2 tuần rót ròng liên tiếp

 • DLG: AnsenHoldco Limited đã bán 974,650 cp

 • Đại hội VFMVF4: Dù đầu tư sai lầm ở HPG, năm 2015 vẫn lãi gần 60 tỷ

 • Đại hội VFMVF1: Không phân phối lợi nhuận năm 2015

 • CMT: AFC VF Limited nâng tỷ lệ sở hữu lên 7.08%

 • VNM ETF hút ròng 2 tuần liên tiếp

 • DXG: VietNam Holding đã bán 200,000 cp

 • Các quỹ đầu tư đã bán hàng ngàn tỷ đồng cổ phiếu

 • TDH: J.P. Morgan Securities tiếp tục bán 541,880 cp

 • PYN Elite Fund bán tiếp hơn 9 triệu cp HHS

 • HSG: Red River Holding không còn là cổ đông lớn

 • DLC: Viet Land Capital muốn thoái toàn bộ vốn

 • TDH: J.P. Morgan Securities giảm sở hữu xuống 6.82%

 • VNM ETF hút vốn nhẹ trong tuần cơ cấu danh mục

 • Quỹ VOF của VinaCapital đầu tư 9 triệu USD vào Bệnh viện Thái Hòa