• Đại biểu đề nghị phải xử lý trách nhiệm người gây ra nợ xấu và không bán nợ cho nước ngoài

 • Trải nghiệm nhiều tính năng vượt trội trên BIDV Smart Banking

 • Trái phiếu đắt hàng nhất trong 7 tháng

 • Thanh khoản cải thiện, tín dụng vẫn tăng mạnh

 • Nghị quyết về xử lý nợ xấu bổ sung vào kỳ họp là quá gấp?

 • NamABank: Huy động vốn 2016 hơn 34,000 tỷ đồng, tăng 40%

 • NamABank: Lợi nhuận trước thuế 2016 đạt 45 tỷ đồng

 • USD ngân hàng vẫn duy trì trạng thái ổn định

 • Phó Chủ nhiệm UBKT Nguyễn Đức Kiên: Xử lý nợ xấu sắp tới còn nhiều gian nan

 • Maritime Bank vinh dự nhận giải Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2017 vì những nỗ lực không ngừng

 • Ủy ban tài chính Quốc hội: nguồn thu chưa thực sự ổn định

 • Sửa luật để xây dựng hệ thống tổ chức tín dụng lành mạnh

 • Quốc hội đề nghị xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân gây ra nợ xấu

 • Rất khó phát hiện tình trạng cố tình sở hữu che giấu, sở hữu hộ cổ phần ngân hàng

 • Nợ xấu của nền kinh tế thực tế là bao nhiêu?

 • Khắc phục bất cập của hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu

 • Một phần lớn nguồn lực đang bị ‘giam’ trong nợ xấu

 • Đã xử lý được hơn 600 nghìn tỷ đồng nợ xấu

 • Vì sao lãi suất ngân hàng không dễ giảm thêm?

 • Vụ Hà Văn Thắm: Ông Phạm Công Danh và bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố