Hơn 25% cơ sở kinh doanh vàng có vi phạm

Bộ KHCN vừa công bố kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

Cụ thể, tổng số cơ sở được thanh tra là 2,942 cơ sở. Các địa phương tiến hành thanh tra nhiều cơ sở như: Vĩnh Long 151 cơ sở, Đồng Nai (109 cơ sở, trong đó kết quả đợt kiểm tra của Chi cục TĐC trong tháng 5, 6 là 82 cơ sở), Thanh Hóa 100 cơ sở, Bình Định 99 cơ sở, Lâm Đồng 92 cơ sở.

Theo đó, tổng số cơ sở phát hiện được hành vi vi phạm và bị xử phạt vi phạm hành chính là 761 cơ sở (chiếm tỷ lệ 25.9% số cơ sở được thanh tra). Trong đó số cơ sở bị xử phạt cảnh cáo là 132 cơ sở, xử phạt bằng tiền là 629 cơ sở với tổng số tiền phạt trên 4.2 tỷ đồng.

Một số địa phương đã xử lý nghiêm khắc các hành vi vi phạm như: Đồng Nai xử phạt 60 cơ sở với tổng số tiền là 1.4 tỷ đồng, TP. Hồ Chí Minh xử phạt 35 cơ sở với tổng số tiền là 388 triệu đồng, Hà Nội xử phạt 44 cơ sở với tổng số tiền là 281 triệu đồng, Hải Phòng xử phạt 31 cơ sở với tổng số tiền là 257 triệu đồng, Đắk Lắk xử phạt 28 cơ sở với tổng số tiền là 182.8 triệu đồng, An Giang xử phạt 15 cơ sở với tổng số tiền là 162 triệu đồng, Tiền Giang xử phạt 23 cơ sở với tổng số tiền là 112.5 triệu đồng, Thanh Hóa xử phạt 30 cơ sở với tổng số tiền là 101.8 triệu đồng. 

Ngoài áp dụng hình thức xử phạt chính bằng tiền, cơ quan thanh tra đã áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả đối với các cơ sở vi phạm như buộc khắc phục về ghi nhãn hàng hóa; buộc công bố, công bố lại hàm lượng vàng; buộc định lượng lại khối lượng vàng trước lúc đưa vào lưu thông; buộc kiểm định phương tiện đo trước khi đưa vào sử dụng./.