Vôi sống Việt Nam thoát kiện tại Úc

Theo Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC), lượng hàng hóa bán phá giá của Việt Nam chỉ ở mức không đáng kể, thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa cũng được xác định là không đáng kể. Vì thế, ADC đã đưa ra kiến nghị chấm dứt vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm vôi sống.

Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương) cho biết ADC đã chấp nhận kết luận điều tra của cơ quan điều tra cho rằng sản phẩm vôi sống nhập khẩu từ các nước nói trên không gây ra thiệt hại/hoặc đe dọa thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa của Úc.

Theo kết luận của ADC, lượng hàng hóa bán phá giá của Việt Nam chỉ ở mức không đáng kể. Mặt khác, vấn đề thiệt hại đối với ngành sản xuất nội địa do hành vi bán phá giá này của Malaysia, Thái Lan và Việt Nam cũng được xác định là không đáng kể. Do đó, ADC đã đưa ra kiến nghị chấm dứt vụ việc điều tra này.

Theo Bộ Công thương, đây là kết luận rất tích cực cho các nhà sản xuất/xuất khẩu sản phẩm vôi sống của Việt Nam vì hiện nay sản phẩm xuất khẩu nói trên đang không phải chịu thuế nhập khẩu vào Úc.

Tùng Anh

Theo Trí thức trẻ/cuc quan ly canh tranh