Đến 2020, Hà Tĩnh sẽ phát triển 17 đô thị

Đến 2020, Hà Tĩnh sẽ phát triển 17 đô thị

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Tĩnh, trong quy hoạch mục tiêu tới năm 2020, 2 đô thị loại IV là: Thị xã Hồng Lĩnh và thị xã Kỳ Anh sẽ trở thành đô thị loại III; 5 thị trấn gồm: Thị trấn Nghèn, thị trấn Phố Châu, thị trấn Hương Khê, thị trấn Đức Thọ, thị trấn Xuân An trở thành đô thị loại IV.

Theo đó, trong chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2016-2030 của tỉnh Hà Tĩnh, mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh sẽ có 17 đô thị các loại.

Tính đến thời điểm này, Hà Tĩnh hiện có 16 đô thị, 1 đô thị loại II (TP Hà Tĩnh), 2 đô thị loại IV (Thị xã Hồng Lĩnh, Thị xã Kỳ Anh) và 13 đô thị loại V. Cùng với đó, Hà Tĩnh sẽ quy hoạch và hình thành thêm đô thị Xuân Thành (huyện Nghi Xuân) theo tiêu chuẩn đô thị loại V.

Thời gian tới, Sở Xây dựng Hà Tĩnh sẽ phối hợp với các địa phương rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch xây dựng: Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đối với các đô thị, đặc biệt là các đô thị hình thành mới trong tương lai, làm cơ sở đầu tư và thực hiện đúng lộ trình phát triển hệ thống đô thị tỉnh Hà Tĩnh.

Đến 2020, Hà Tĩnh sẽ phát triển 17 đô thị - Ảnh 1.

Để chương trình phát triển đô thị tỉnh nhà đạt được như mục tiêu đề ra, theo lãnh đạo Sở Xây dựng: Song song với việc cần cụ thể hóa các ưu đãi, khuyến khích và lĩnh vực phát triển đô thị thì tỉnh cần có những chính sách vận động nghiên cứu, thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp, tạo điều kiện bình đẳng trong tiếp cận nhà đầu tư, vận hành khai thác công trình tại hạ tầng; lập và quy hoạch chi tiết các khu vực chức năng đô thị; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, khu trung tâm thương mại, dịch vụ, khu du lịch… trên địa bàn toàn tỉnh.

Hạ Vy

Theo Nhịp sống kinh tế

Loading...
Loading...