ITA, KDH, QNS, VTE, FDT, SJ1, BIO, HHV, CTW: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

ITA, KDH, QNS, VTE, FDT, SJ1, BIO, HHV, CTW: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA): CTCP Đại học Tân Tạo đã mua 4.169.480 cp trong tổng số 5 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu từ 69.651.659 cp (tỷ lệ 7,42%) lên 73.821.139 cp (tỷ lệ 7,87%). Nguyên nhân không mua đủ số cổ phiếu đăng ký do điều kiện thị trường chưa phù hợp. Giao dịch thực hiện ngày 15/9/2019.

Ngay sau đó, CTCP Đại học Tân Tạo đăng ký mua tiếp 10 triệu cp. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 24/9 đến 5/10/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu ITA, bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng BKS, đã bán 3.213.000 cp (tỷ lệ 0,34%). Giao dịch thực hiện ngày 15/9/2019.

CTCP Đầu tư kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH): Quỹ ngoại Aquila SPC Ltd đã bán 320.000 cp và quỹ ngoại Viola Ltd đã bán 130.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 12 nhà đầu tư liên quan từ 98.090.553 cp (tỷ lệ 18,0169%) xuống 97.640.553 cp (tỷ lệ 17,9344%). Giao dịch thực hiện ngày 19/9/2019.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Bà Huỳnh Thị Hồng Mai, vợ ông Trần Ngọc Phương, Phó TGĐ, đăng ký bán 765.742 cp trong tổng số 1.934.847 cp (tỷ lệ 0,54%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/9 đến 24/10/2019.

CTCP Viễn thông điện tử Vinacap (VTE): Bà Nguyễn Thanh Hà, vợ ông Ngô Hoàng Phương, Chủ tịch HĐQT, đã mua 2.744.040 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.767.336 cp (tỷ lệ 17,74%). Giao dịch thực hiện từ 11/9 đến 18/9/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VTE, CTCP Thương mại Phương Trung đã bán toàn bộ 2.744.040 cp (tỷ lệ 17,59%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 13/9 và 18/9/2019.

CTCP Fiditour (FDT): Ông Bùi Minh Long, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 300.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 618.180 cp (tỷ lệ 20,24%). Giao dịch thực hiện ngày 17/9/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu FDT, cùng ngày, ông Bùi Minh Đức, một nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 300.000 cp (tỷ lệ 9,82%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu (SJ1): CTCP Phát triển Hùng Hậu đăng ký mua 3.566.000 cp. Trước giao dịch Phát triển Hùng Hậu sở hữu 7.250.300 cp (tỷ lệ 34,36%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/9 đến 16/10/2019.

CTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang (BIO): Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã bán toàn bộ 1.246.320 cp (tỷ lệ 14,57%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 6/9 đến 13/9/2019.

CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV): Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT, đã mua 1,8 triệu cp (tỷ lệ 22,68%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Hoàng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 19/8 đến 13/9/2019.

Cũng liên quan đến cổ phiếu HHV, cùng thời gian, CTCP Tập đoàn Đèo Cả đã bán 1,8 triệu cp trong tổng số 3,2 triệu cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu từ 6.989.255 cp (tỷ lệ 88,05%) xuống 5.189.255 cp (tỷ lệ 65,38%).

CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW): Ông Phạm Quốc Khánh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 3.637.000 cp (tỷ lệ 12,99%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Khánh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 16/9/2019.

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ