PJICO bầu Hội đồng quản trị mới, dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 12% trong năm 2019

PJICO bầu Hội đồng quản trị mới, dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 12% trong năm 2019

Định hướng chiến lược giai đoạn 2019 - 2024, công ty sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm bình quân tối thiểu 5-7%/năm. Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân tối thiểu 3%.

Sáng ngày 18/04/2019, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (Pjico, mã chứng khoán: PGI) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019, thông qua kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch kinh doanh 2019, bầu Thành viên HĐQT mới và một số nội dung khác.

Kết thúc nhiệm kỳ 5 năm, Đại hội đồng cổ đông đã bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024. Trong số danh sách 7 ứng viên không có ông Đinh Thái Hương là Chủ tịch HĐQT nhiệm kì cũ. Các thành viên tái đắc cử là Đào Nam Hải (Tổng giám đốc - do Petrolimex đề cử), ông Kim Chang Soo (cổ đông Samsung Fire&Marine Insurance Co., đề cử), bà Nguyễn Minh Hường (Vietcombank đề cử), bà Trịnh Thị Quỳnh Hương (Thành viên HĐQT độc lập).Các nhân sự trúng cử khác bao gồm ông Trần Ngọc Năm, ông Phạm Thanh Hải (Petrolimex đề cử), ông Nguyễn Mạnh Linh (Vinare đề cử).

Ông Trần Ngọc Năm sinh năm 1965 hiện đang là Uỷ viên HĐQT, Phó tổng giám đốc của Petrolimex, Uỷ viên HĐQT của Ngân hàng Xăng dầu Petrolimex. Ông Phạm Thanh Hải sinh năm 1975 và đang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc tại PJICO. Ông Nguyễn Mạnh Linh sinh năm 1971 đang giữ chức Phó tổng giám đốc tại Công tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare).

Theo báo cáo tại đại hội, trong 5 năm qua, doanh thu của Pjico đạt mức tăng trưởng bình quân 7%/năm. Năm 2018, tổng doanh thu gồm phí bảo hiểm gốc, phí nhận tái bảo hiểm, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và đầu tư đạt 3.329 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2013.

Cơ cấu doanh thu bảo hiểm gốc theo nhóm nghiệp vụ cũng thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng nhóm nghiệp vụ bảo hiểm tài sản, sức khỏe (tiệm cận tỷ lệ 20%) trong khi bảo hiểm xe cơ giới giảm tỷ trọng xuống dưới 40%.

Lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2018 đạt 175 tỷ đồng, tăng 12,17% so với năm 2017.

Quỹ dự phòng nghiệp vụ dao động trung bình ở mức 2.700 tỷ đồng. Năm 2018, số dư các quỹ dự phòng nghiệp vụ là 3.085 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với 2013, cho thấy mức tăng trưởng bình quân quỹ dự phòng nghiệp vụ trong vòng 5 năm là khoảng 20%/năm.

So với các công ty bảo hiểm phi nhân thọ top đầu thị trường, PJICO đã thực hiện trích và có số dư quỹ dự phòng dao động lớn nhất.

Trong giai đoạn 2013-2018, vốn chủ sở hữu tăng gần gấp đôi, từ 824 tỷ đồng năm 2013 lên 1.490 tỷ đồng vào năm 2018, đóng góp quan trọng là thành công từ thương vụ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược Samsung Fire&Marine với tỷ lệ 20% vốn điều lệ.

Về mạng lưới kinh doanh, Pjico đã thiết lập và ký hợp đồng hợp tác với rất nhiều Ngân hàng như Techcombank, ACB, Vietcombank, PG Bank, HD Finance, Tiên Phong Bank, OBC, Wooribank, triển khai bán các sản phẩm bảo hiểm chủ yếu dành cho cá nhân như Bảo hiểm xe cơ giới, Sức khỏe, Du lịch, Nhà tư nhân...

Kênh khai thác qua môi giới tiếp tục được đầu tư và phát triển, đặc biệt đến cuối năm 2017, Pjico đã lọt vào top đối tác lớn của các nhà môi giới uy tín như Aon, Marsh, Grassvoye, JLT... với doanh thu qua môi giới năm 2018 đạt 171 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với năm 2017.

Kế hoạch kinh doanh năm 2019, Pjico đặt mục tiêu doanh thu bảo hiểm gốc là 2.965 tỷ đồng (không bao gồm bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67), tăng trưởng 7% so với doanh thu phí bảo hiểm gốc thực hiện năm 2018. Doanh thu phí nhận tái bảo hiểm kế hoạch là 165 tỷ đồng, tăng trưởng 10%. Doanh thu đầu tư kế hoạch là 227 tỷ đồng bao gồm đầu tư tài chính và tiền gửi. Tổng lợi nhuận trước thuế kế hoạch là 183,8 tỷ đồng, tăng trưởng 5% và chia cổ tức tối thiểu 12%.

Định hướng chiến lược giai đoạn 2019 - 2024, công ty sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm bình quân tối thiểu 5-7%/năm, tập trung vào các sản phẩm, nghiệp vụ kinh doanh có hiệu quả. Tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế bình quân tối thiểu 3%. Mức cổ tức chi trả hàng năm bình quân 12%.

Minh Anh

Theo Trí thức trẻ

Loading...
Loading...