PVGAS: LNST quý 1/2019 đạt 3.029 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ

PVGAS: LNST quý 1/2019 đạt 3.029 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ

Đặt mục tiêu lãi thấp trong năm 2019 khiến ngay quý 1 PVGAS đã hoàn thành được tới 40% kế hoạch.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (mã CK: GAS) đã công bố BCTC quý 1/2019 với mức lãi tăng trưởng so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 18.639 tỷ đồng tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán chiếm 77% trong doanh thu thuần trong khi cùng kỳ tỷ lệ này là 78% nên lợi nhuận gộp đạt gần 4.346 tỷ đồng tăng gần 9% so với quý 1/2018.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 394 tỷ đồng tăng hơn 30% so với cùng kỳ trong khi chi phí của hoạt động này giảm mạnh từ 172 tỷ đồng xuống còn hơn 60 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí và ghi nhận thêm 3,7 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác đã giúp công ty mẹ GAS đạt 3.029 tỷ đồng LNST tăng 16% so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 1.489 đồng.

Năm 2019, PVGAS đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 63.908 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7.643 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện trong năm 2018 thì kế hoạch PVGAS đặt ra giảm 15% về doanh thu và giảm 35% về lợi nhuận. Tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm 2019 theo kế hoạch ở mức 30%. Như vậy với kế hoạch này kết thúc quý 1, GAS đã hoàn thành được 29% mục tiêu về doanh thu và gần 40% mục tiêu về lợi nhuận.

PVGAS: Quý 1/2019 lãi 3.029 tỷ đồng tăng 16% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Trần Dũng

Theo InfoNet/HSX

Loading...
Loading...